Bản kẽm in offset

Bản kẽm CTP không tráng rửa

Xem thêm

Bản kẽm CTP

Xem thêm

Bản kẽm CTCP

Xem thêm

Bản kẽm UV CTP

Xem thêm