Dung dịch hiện kẽm Kodak

Liên hệ

Dung dịch hiện kẽm Kodak có tính ổn định cao, giúp tái tạo tram chính xác trong quá trình hiện bản,

phù hợp với nhiều loại kẽm trên thị trường, ít tạo kết tủa, ít bay hơi, nồng độ dung dịch hiện lâu giảm

tiết kiệm hóa chất trong quá trình hiện bản.

Hướng dẫn sử dụng:

Đổ trực tiếp dung dịch vào bể chứa trên máy hiện kẽm.

Thời gian hiện: 25+-5s

Nhiệt độ hiện: 22 +- 2oC.

Không có dữ liệu